Projectcoördinatie

Het opstarten en instant houden van een activiteit en de samenwerking met andere lokale organisaties staat of valt met de plaatselijke coördinatie. Hierom hecht de Stichting grote waarde aan continuïteit op dit gebied. 

De wijze waarop de projecten worden georganiseerd is per project uitgewerkt in een meerjarenproject- en financieringsplan, dat actueel wordt gehouden. Voor de projecten die actueel zijn zijn deze plannen opvraagbaar.

 

Interkerkelijke Werkgroepen

De projecten worden gecoördineerd vanuit interkerkelijk werkgroepen: één werkgroep per project. Een werkgroep stuurt het betreffende project aan. De verantwoording voor de dagelijkse gang van zaken, in- en externe contacten, beleid en continuïteit van het project ligt bij deze werkgroep.

Zo zijn meerdere interkerkelijke werkgroepen werkzaam vanuit één centraal platform.

Omdat Stichting Voor Elkaar Leiden de projecten als ‘een werk voor en van God’ ziet, hecht ze grote waarde aan gebed in deze werkgroepen. Mede om deze reden vraagt zij van een werkgroep-lid een levende geloofsrelatie met God en bij voorkeur ook verbondenheid aan een lokale kerk.

 

Vrijwilligers

De activiteiten van Stichting Voor Elkaar Leiden worden belangeloos uitgevoerd door vrijwilligers. 

Vrijwilligers geven hun geloof handen en voeten via de praktische vertaling van de bijbelse opdracht naar concrete hulpprojecten voor de medemens.

Stichting Voor Elkaar Leiden wil geen vrijwilligers uitsluiten die niet vanuit hun geloof, maar vanuit naastenliefde een bijdrage aan de samenleving willen deelnemen en die de visie en identiteit van de Stichting en het Project respecteren.

 

Bestuur Voor Elkaar Leiden

Het besturen van de stichting vindt plaats door een, onafhankelijk van de uitvoering opererend bestuur. Het bestuur wordt gevormd door:

- Guido Terpstra (Voorzitter)
- Nico van Gelder (Penningmeester)
- Chris Sol (Secretaris)
- Jan Kruidhof (algemeen bestuurslid)

 

Coördinator

Bij de oprichting van de Stichting werd besloten, dat minimaal één van de bestuursleden als Hoofdcoördinator belast wordt met uitvoerende werkzaamheden om het doel van de Stichting te onderbouwen en uit te werken. Voor enkele overall coördinerende taken wil de Stichting naar enkele betaalde taken toe, zie in het beleidsplan hoofdstuk doelen en prioriteiten. De Hoofdcoördinator zal dan geen bestuurslid meer zijn, maar vormt de brug tussen het bestuur en de uitvoering/coördinatie van de projecten.

 

Lees ook over onze deelnemers...

of lees ons beleidsplan...

Back to top
Back to top