Missie in steekwoorden

Hulp bieden aan kwetsbare burgers in Leiden e.o. - kinderen, jongeren, volwassen en ouderen, ongeacht afkomst en levensovertuiging - uit liefde voor God en de medemens.

Lees ook onze visie...

Back to top
Back to top